1

3
1398/3/22 چهارشنبه بازدید دکتر یوسفی از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد بازدید نمود.

دکتر یوسفی ضمن بازدید از جلسه برگزاری امتحانات و دیدار با دانشجویان و مسئولین برگزاری امتحانات  از روند اجرای مطلوب و منظم امتحانات تقدیر و تشکر نمود.

دکتر آروین رئیس مرکز دولت آباد در پایان این بازدید با بیان اینکه تمامی امکانات لازم جهت برگزاری امتحانات این دانشگاه با بهترین شرایط و در فضایی سالم فراهم شده است افزود: مجموعه همکاران با نهایت جدیت در امر برگزاری امتحانات مشارکت دارند که این زحمات قابل تقدیر است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر