1

2

3

4
1398/3/11 شنبه برگزاری جلسه کمیته پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنجان در دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر جلسه کارگروه پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنجان با عنوان بررسی تشکیل مرکز تحقیقات و پژوهش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و بیان عملکرد کارگروه با حضور اعضا در دفتر ریاست دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور مسئولان دستگاههای مختلف اجرائی و فعال شهرستان در حوزه مواد مخدر از جمله نیروی انتظامی، سپاه ناحیه لنجان، شبکه بهداشت و درمان، بهزیستی شهرستان، دانشگاههای شهرستان لنجان، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرائی تشکیل شد، دکتر سلیمانی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر  به بررسی عملکرد شورا در یکسال اخیر پرداخته و دستاوردهای پژوهشی انجام شده توسط دانشگاه به اطلاع اعضا رسید. در ادامه، اعضا به بیان نقطه نظرات خود پیرامون چگونگی فعالیت شورا و راهکارهای بهبود این عملکرد پرداختند.

در پایان با نظر اعضای جلسه مقرر شد:

1 - سازمان ها و ارگان های شهرستان به منظور تکمیل اعضای شورای پژوهشی شامل (روان پزشک، پزشک اجتماعی و ...)،  افراد متخصصی را در  بخش و سازمان مورد اشتغال خود به این شورا معرفی کنند.

2 - با وجود آنکه به دلیل نوپا بودن  مرکز تحقیقات و  پژوهش هنوز ابهامات و سوالاتی در مورد روش اجرای طرح ها وجود دارد،  با این حال کلیت تاسیس این مرکز تصویب  و  در این راستا، مقرر شد در گام نخست، ارگان ها  و سازمان های شهرستان، کارهای پژوهشی خود را به اطلاع شورا برسانند.

3 - زیاد بودن چالش های اجرایی برای انجام طرح های پژوهشی دانشگاه در ارگان ها و سازمان های مختلف شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. موانع اجرایی توسط اعضا مطرح شد و مقرر شد این موانع در جلسه  شورای مواد مخدر شهرستان  مطرح  و جهت  رفع  آن تصمیم گیری گردد.

لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر مسئول کمیته پژوهشی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان لنجان است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر