1

2

3
1398/1/26 دوشنبه برپایی ایستگاه جمع آوری کمک های دانشجویی برای کمک رسانی به هموطنان سیل زده در کشور در راستای کمک رسانی به هموطنان سیل زده کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان اقدام به جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی دانشجویان برای این عزیزان نموده است. در همین رابطه خانم موهبت دبیر کانون بیان داشت: تاکنون بیش از چهل میلیون ریال کمک نقدی و تعدادی اقلام توسط دانشجویان جمع آوری گردیده که امیدواریم در اولین فرصت در اختیار آسیب دیده گان از سیل قرار گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر