1

2
1397/12/21 سه‌شنبه کاشت 150 اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در فضای دانشگاه پیام نور واحد بهارستان به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی با حضور دکتر سقائی رئیس دانشگاه پیام نور واحد بهارستان و پرسنل این دانشگاه، کاشت 150 اصله نهال اهدایی از شهرداری بهارستان و منابع طبیعی در محل ساختمان جدید دانشگاه پیام نور واحد بهارستان انجام شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر