1
1397/12/21 سه‌شنبه انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به عنوان عضو کانون هم اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان در راستای بهره گیری از نظرات متقن، مستدل و علمی خبرگان جامعه در پاسخ به چالش های مهم و پیچیده کشور و با توجه به تعهد، تخصص و تجارب گذشته، سرکار خانم دکتر مژگان معلمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور به عنوان عضو کانون هم اندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان منصوب شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر