1

2

3
1397/12/20 دوشنبه گزارش مشارکت دانشجویان در مسابقات رزمی بین دانشگاهی خواهران شهرستان گلپایگان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان با شرکت در آخرین مرحله مسابقات ورزشی مخصوص رشته های رزمی خواهران به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی شهرستان موفق به کسب مقام شدند.
  1. رشته کیک بوکسینگ مقام اول و سوم در اوزان مختلف توسط پنج نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان
  2. رشته کاراته مقام دوم توسط خانم فاطمه مرادی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر