1
1397/12/20 دوشنبه حضور دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان در نشست و کرسی آزاد اندیشی در خصوص آموزش سواد رسانه ای و فضای مجازی با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با فرمانداری شهرستان و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با دعوت از خانم دکتر شاوردی و خانم دکتر بیات، نشستی تحت عنوان کرسی آزاد اندیشی با موضوع سواد رسانه ای و فضای مجازی ، اثرات و پیامدهای آن در تالار اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان گلپایگان برگزار گردید.

دراین نشست که با حضور معاون فرماندار و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان برگزار گردید ابتدا خانم دکتر شاوردی(دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه علم و فرهنگ تهران) و سپس خانم دکتر بیات(رئیس گروه ملی آیسسکو در ایران) پیرامون مدگرائی در فضای مجازی، لوازم آرایشی، طرز برخورد خانواده با این معضلات ، شکاف نسلی، رواج اخبار دروغ در فضای مجازی، روشهای کنترل فعالیت فرزندان در رسانه ها، آموزش مدیریت زمان(کاهش زمان گفتگو در خانواده بدلیل سرگرمی های مجازی) ابتدا مطالبی ایراد نمودند و سپس در این خصوص با دانشجویان مرکز به بحث و تبادل نظر پرداختند و همچنین پاسخ به شبهات ایجاد شده در زمینه فضای مجازی و آسیب های آن داده شد.

در پایان راهکارهای محدود نمودن فضای مجازی و روشهای استفاده مفید از رشد تکنولوژی فضای مجازی توسط این اساتید ارائه گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر