1

2
1397/12/20 دوشنبه برگزاری ششمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی کشور در دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر میزبان داوطلبان آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی کشور شد.

طی این آزمون تعداد  پانصدوشصت وسه نفر از داوطلبان استخدامی دستگاههای مختلف  در دو حوزه جداگانه خواهران و برادران به رقابت پرداختند.  مراحل مختلف این آزمون اعم از ورود داوطلبان , کنترل ,  استقرار در حوزه ها ,  توزیع تغذیه , توزیع سوالات دفترچه ها تا تحویل پاسخنامه ها وخروج شرکت کنندگان از ساعت 7 صبح تا 15/12 ظهر به طول انجامید و با تلاش و عملکرد مطلوب عوامل اجرایی به نحو شایسته به اجرا درآمد.

ششمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور از سوی جهاد دانشگاهی و با فعالیت اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر همزمان با دیگر شهرستانها درساعت مقرر برگزار گردید و در آن دستگاههایی بطور مستقیم همچون  فرمانداری شهرستان , نیروی انتظامی , آتش نشانی , اورژانس ودیگر ادارات مانند اداره آب وبرق , اداره گاز و مخابرات  با این آزمون  همکاری داشته وپشتیبانی لازم را اعمال نمودند. پذیرفته شدگان این آزمون در ادارات ودستگاههای مختلف اشتغال به کار خواهند یافت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر