1

2

3

4

5

6
1397/12/20 دوشنبه برگزاری ششمین آزمون سراسری استخدامی دستگاههای دولتی در دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر ششمین آزمون سراسری استخدامی دستگاههای دولتی همزمان با سراسر کشور در دانشگاه پیام نور مرکز زرین شهر برگزار گردید.

در این آزمون که در روز جمعه هفدهم اسفندماه و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار گردید تعداد 623 نفر از شهرستان های مبارکه و لنجان با یکدیگر به رقابت پرداختند. این آزمون در دو حوزه جداگانه ویژه خواهران و برادران برگزار شد. نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی از استان اصفهان با حضور و بازدید از حوزه های برگزاری آزمون، ضمن تقدیر از عوامل اجرائی، برگزاری آزمون را بسیار منظم و در فضائی آرام توصیف کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر