1

2

3

4
1397/12/19 يكشنبه کسب مقام اول سومین دوره مسابقات بین المللی سوپر ساباکی توسط دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان آقای سید محمد حسینی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان موفق به کسب مقام اول سومین دوره مسابقات بین المللی سوپر ساباکی در منطقه آزاد ماکو شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر