1

2
1397/11/17 چهارشنبه عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر با موسسه آموزش عالی آزاد کیان تفاهم نامه همکاری دو جانبه دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر با موسسه آموزش عالی آزاد کیان با رویکرد علمی و آموزشی منعقد شد.

موضوع این تفاهم نامه ایجاد همکاریهای مشترک واستفاده از ظرفیت های طرفین در جهت ارائه خدمات آموزشی ، کارگاهی وپژوهشی میباشد .

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر درخصوص قراداد منعقده وچگونگی اهداف وبرنامه های مشترک آن اظهار نمود : با توجه به وجود اعضا علمی توانمند و زیرساخت های موجود در دانشگاه پیام نورمرکز شاهین شهر بویژه درحوزه آموزشهای الکترونیکی و مجازی و همچنین پیشینه مثبت و موفق موسسه آموزش عالی کیان در برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت برآن شدیم تا درراستای همکاری و هم افزایی متقابل نسبت به برگزاری آموزشهای آزاد ، کارگاههای تخصصی ودوره های مختلف علمی بصورت مشترک اقدام نماییم .

دکتر سید رامین غفاری افزود: این تفاهم نامه علاوه براجرای دوره های آموزشی ، دارای همکاریهایی همچون استفاده موسسه از اساتید دانشگاه ، ارائه تخفیفات ویژه جهت پرسنل دانشگاه پیام نوروخانواده های آنان درهزینه های دوره ها نیز میباشد که درحال حاضربا مدت یکساله تنظیم گردیده است واز ابتدای نیمسال جاری قابل بهره برداری میباشد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر