1

2

3
1397/10/16 يكشنبه بازدید دکتر جلالی از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار دکتر جلالی معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار بازدید نمود.

در این بازدید دکتر جلالی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری امتحانات و با اشاره به اینکه امتحانات پایان ترم در دانشگاه پیام نور به صورت متمرکز برگزار می شود درباره اهمیت آن اظهار داشت: تمامی تلاشهای دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه و نتایج زحمات آنها در امتحانات پایان ترم نمود پیدا می کند.

در ادامه دکتر عبدالمنافی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار گزارشی از روند برگزاری امتحانات ارائه داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر