1

2
1397/10/12 چهارشنبه بازدید دکتر منصف از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد دکتر عبدالعلی منصف معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان روز چهارشنبه دوازدهم دی ماه از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد بازدید نمود.

در این بازدید دکتر منصف ضمن بازدید از حوزه امتحانات و ارزیابی امتحانات از دیدگاه دانشجویان، از زحمات دکتر عباسعلی آروین رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد و مسئولین برگزاری تقدیر و تشکر نمود.

در ادامه دکتر آروین گزارشی از روند برگزاری امتحانات را به ایشان ارائه داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر