1

2

3

4
1397/10/10 دوشنبه کسب مقام اول مسابقات والیبال شهرستانی توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان یک دوره مسابقات والیبال بین دانشجویان پسر دانشگاههای شهرستان گلپایگان با همکاری هیئت والیبال شهرستان، کمیسیون مشترک ورزش دانشجوئی دانشگاههای شهرستان و اداره ورزش و جوانان و با حضور دانشگاههای پیام نور، علمی کاربردی، غیرانتفاعی پیام و فنی مهندسی به مدت 3 روز و بصورت دوره ای در سالن 22 بهمن برگزارشد. در روز پایانی با حضور مسولین شهرستان، پیسکسوتان و روسای دانشگاهها تیم دانشگاه پیام نور با کسب مقام اول ، دانشکده فنی مهندسی مقام دوم و دانشگاه غیرانتفاعی پیام مقام سوم مسابقات را از آن خود نمودند و احکام قهرمانی و لوح تندیس به شرکت کنندگان تیمها اهدا شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر