1

2
1397/10/5 چهارشنبه برگزاری جلسه تخصصی، پژوهشی اعتیاد، پیشگیری و درمان در دانشگاه پیام نور واحد مبارکه به مناسبت هفته پژوهش نشست تخصصی با موضوع اعتیاد و اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها با اولویت پیشگیری اولیه با حضور دانشگاههای شهرستان مبارکه و رئیس اداره بهزیستی در دانشگاه پیام نور واحد مبارکه برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر احمدپور ضمن خیر مقدم از اقدامات ، کلاسها و کارگاه های برگزار شده توضیحاتی ارائه داد. سپس آقای محمودی رئیس بهزیستی ضمن ابراز خرسندی از برنامه های دانشگاه پیام نور از سوق دادن پایان نامه های کارشناسی ارشد به سوی مواد مخدر صحبت نمود و بیان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر از این پایان نامه ها حمایت می نماید، همچنین در پروژه های کارشناسی بهزیستی شهرستان حمایت خود را اعلام داشته و همکاری لازم را انجام می دهد. این پژوهشها از آنجا حائز اهمیت است که بررسی و تحلیل محتوای عملکردهای صورت گرفته در حوزه های مختلف  از جمله درمان،فعالیت سمن ها و پیشگیری امری لازم می باشد تا بتوان با توجه به عملکردها به این خدمات بهبود و ارتقا بخشید.

در ادامه آقای دکتر حاجی کریمی از دانشگاه آزاد مبارکه و آقای کیانی از دانشگاه علمی کاربردی نظرات و اقدامات در پیش رو در خصوص موضوع جلسه را ابراز نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر