1

2

3

4

5
1397/10/2 يكشنبه دیدار دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه با امام جمعه شهر کوهپایه در این دیدار که تعدادی از دانشجویان به نمایندگی از دیگر دانشجویان حضور داشتند، حجت الاسلام شاکری در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه در سطح جامعه اظهار داشت: که این دو قشر از جامعه به عنوان مغزهای متفکر جامعه هستند و زنده بودن و پویایی جامعه به این دو قشر وابسته است.

ایشان همچنین نقشه دشمنان خصوصاً استکبار را برای جدایی این دو قشر از یکدیگر و جدایی دانشجو و روحانیت از بدنه جامعه دانست.

در پایان دانشجویان به پرسش و پاسخ در این زمینه پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر