1
1397/9/12 دوشنبه کسب مدال طلای جهانی توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان آقای سید محمد حسینی موفق به کسب مدال طلای جهانی در مسابقات جهانی کوبو در اربیل عراق شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر