1
1397/9/11 يكشنبه انتصاب دکتر علیرضا آبرود به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری بنا به پیشنهاد رئیس دبیرخانه منطقه شش دانشگاه، دکتر علیرضا آبرود به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

بنا به پیشنهاد دکتر یوسفی رئیس دبیرخانه منطقه شش دانشگاه، دکتر علیرضا آبرود با عنایت به مراتب تعهد و شایستگی طی صدور حکمی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر