1
1397/9/11 يكشنبه گزارش اکران فیلم سقوط لندن در دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر به مناسبت هفته بسیج توسط بسیج دانشجویی فیلمی تحت عنوان سقوط لندن در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور واحد خمینی شهر اکران شد.

در این فیلم سعی شده است احساسات جهانیان را بر علیه مسلمانان تحریک نمایند. در پایان در مورد حربه های دشمن از نظر تبلیغاتی بحث و تحلیل شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر