1

2

3

4
1397/9/10 شنبه برگزاری کارگاه تخصصی حقوق جزا در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان کارگاه تخصصی حقوق جزا به همت انجمن علمی حقوق و با حضور جمعی از دانشجویان این رشته در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان برگزار گردید.

دکتر مهدی نصر مدرس کارگاه ابتدا با بیان کلیاتی به بررسی اصول صلاحیت سرزمینی پرداخت و در تعریف واژه صلاحیت اظهار داشت: صلاحیت از واژه هایی است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی زیاد به کار رفته است ، در حقوق بین الملل گفته شده است. صلاحیت کلمه ای است که باید با احتیاط زیادی آن را به کار برد، حقیقت این است که این کلمه معانی بسیار متفاوتی دارد ، اما  در اغلب موارد صلاحیت به اختیاراتی گفته می شود که  توسط دولت بر اشخاص ، اموال یا وقایعی اعمال می شود .

وی اضافه نمود: اگر بخواهیم تعریفی برای صلاحیت در قلمرو مباحث حقوق جزای بین الملل ارائه دهیم می توان گفت " شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائمی که در داخل یا خارج از یک کشور ارتکاب می یابد.

ایشان افزود: معمولا" در حقوق جزای بین الملل، در یک تقسیم بندی کلی ،صلاحیت را به سه دسته عمده ی تقنینی ،قضایی و اجرایی تقسیم می کنند.

وی در پایان متذکر شد نکته قابل توجه این است که باید بین این صلاحیت ها تفکیک قائل شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر