1

2

3

4

5
1397/9/10 شنبه برگزاری کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج در دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه به همت انجمن علمی، دانشجویی رشته روانشناسی کارگاه آموزشی مشاوره قبل از ازدواج در دانشگاه پیام نور مرکز کوهپایه برگزار گردید.

کارگاه مشاوره پیش از ازدواج جهت آموزش فرایند ارزیابی و تشخیص و مشاوره ازدواج در دو روز به صورت نظری و عملی توسط سید داود مفتاق عضو هیئت علمی و مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در سالن کنفرانس ویژه دانشجویان ترم 5 به بعد روانشناسی برگزار گردید.

 این کارگاه مبتنی بر نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی به روش شناختی _رفتاری اجرا گردید. در این کارگاه مشاوره پیش از ازدواج٬فرآیند مشاوره پیش از ازدواج٬مصاحبه بالینی٬ارزیابی پختگی روانی و اجتماعی٬آزمون های ارزیابی ٬مشاوره فردی٬مشاوره مشترک٬مشاوره خانواده زوجین٬سوالات کلیدی در مراحل آغازین و میانی و پایانی مشاوره٬آموزش مهارت های زندگی و تصمیم گیری و انتخاب٬تکالیف خانگی زوجین و خانواده ها٬روش های تحقیق٬مراحل آغازین و میانی و اختتامی مصاحبه مشاوره پیش از ازدواج و بسیاری از مطالب و عنوان های دیگر آموزش و مورد بحث و پاسخ قرار گرفت. لازم به توضیح است استاد مشاور مرکز آمادگی خود را برای برگزاری دوره هایی مشابه در سه سطح ویژه دانشجویان روانشناسی و مشاوره ٬ویژه دانشجویان غیر روانشناسی و ویژه عموم مردم در سطح شهر و شهرستان ها اعلام نموده است.

امید است با افزایش آگاهی دانشجویان و مردم شاهد کاهش چشمگیر طلاق وآسیب های خانوادگی باشیم و در جامعه ای سالم تر و شادتر زندگی کنیم.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر