1
1397/8/13 يكشنبه برگزاری کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده در اسلامدر دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد کارگاه آموزشی تحکیم بنیان خانواده در اسلام توسط حجت الاسلام علی معینی امام جماعت مرکز وبه همت کانون رضوی و با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی، تشریح بنیان های خانواده در اسلام ،نقش ائمه بزرگوار اسلام در راستای تبیین زندگی سالم، آموزش رفتارهای اسلامی در خانواده، در دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد برگزار شد. حجت الاسلام معینی با تاکید بر اینکه  آموزش، بهترین روش برای ترویج سبک زندگی اسلامی در بین نوجوانان محسوب می شود اضافه کرد: آموزش تحکیم بنیان خانواده و سبک زندگی اسلامی یک رسالت و دغدغه در شرایط امروز است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر