1

2
1397/8/13 يكشنبه برگزاری کارگاه اعتیاد و شناخت بیماریهای شایع در دانشگاه پیام نور واحد مبارکه کارگاه آشنایی با اعتیاد و شناخت بیماریهای شایع در دانشگاه پیام نور واحد مبارکه برگزار گردید.

مدرس کارگاه آقای دکتر شبیه گردان در ابتد اعتیاد را اینگونه تعریف کرد: مصرف مکرر یک ماده یا چند ماده به اندازه ای که مصرف کننده به صورت دوره ای یا مزمن وابستگی به آن پیدا نماید.

وی اظهار داشت: بیماریهایی که فرد معتاد را درگیر میکند ممکن است روحی یا جسمی باشد البته بیشترین آثار خلقی میباشد مانند افسردگی شدید ، بی قراری، پرخاشگری، تغیرات شخصیتی. بیماریهای جسمی HIV  و هپاتیت که خطرناکترین بیماریها می باشد. هپاتیت دارای 4 نوع می باشد که هپاتیت B  که از طریق سرنگهای آلوده منقل می شود. این بیماریها جز اساسی ترین بیماریهایی است که ابتدا فرد معتاد  و سپس خانواده های آنان را درگیر می کند.

ایشان پس از توضیحات در خصوص بیماریها و علائم آن و چگونگی برخورد با این مشکل در پایان اینگونه نتیجه گیری نمود که همانگونه که یک بیمار قلبی نیاز به مراقبت دارد یک معتاد هم که مغزش بیمار شده ‌است نیاز به مراقبت ویژه دارد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر