12
1397/8/13 يكشنبه کسب مقام نخست مسابقات فوتبال دستی و طناب کشی در سطح شهرستان توسط دانشگاه پیام نور مرکز اردستان به مناسبت هفته تربیت بدنی، به همت اداره ورزش و جوانان و با همکاری دانشگاه پیام نور مرکز اردستان مسابقات ورزشی در چهار رشته ( دارت، تنیس روی میز، فوتبال دستی و طناب کشی ) در سطح شهرستان برگزار گردید.

این مسابقات در راستای اهمیت و نقش سازنده تربیت بدنی و ورزش در تامین سلامت جسمی و روانی کارکنان برگزار گردید که به منظور تحقق این امر و ضرورت بستر سازی جهت حضور بیشتر و موثرتر کارکنان در برنامه ها و فعالیتهای ورزشی برگزار شد.

دکتر محمد ابراهیم ایرج پور رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردستان بیان داشت : از جمله مواردی که همیشه برای این دانشگاه اهمیت داشته است ایجاد شرایط و امکانات مناسب برای توسعه ورزش و ارتقای آن در ابعاد مختلف می باشد چرا که لازمه جامعه سالم و تندرست به لحاظ جسمی و روحی،  وجود افرادی تندرست و با نشاط است و توجه ویژه به ورزش کارکنان امری ضروری است.

در این دوره از مسابقات کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز اردستان در رشته های فوتبال دستی ( آقایان ابراهیم زاهد زاده و علیرضا معصومی ) و طناب کشی ( به صورت گروهی ) رتبه نخست را کسب کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر