1

2

3
1397/8/13 يكشنبه عقد تفاهم نامه خانه ریاضیات و دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد اعضای خانه ریاضیات نجف آباد با دکتر آیت رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد دیدار کردند، هدف از این نشست عقد تفاهم نامه هم اندیشی و تعامل بیشتر بین دو مجموعه در زمینه های علمی بود.

دکتر آیت در این نشست بر استفاده از ظرفیت های دانشگاه و دانشجویان رشته های کامپوتر برای تولید نرم افزارهای آموزش ریاضی مبتنی بر بازی، تاکید کرد و گفت هدف از این نشست، آموزش ریاضی است.

     رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد بر آموزش ریاضی از طریق بازی به بچه ها تاکید کرده و گفت این طریق آموزش باعث می شود بچه ها در عمل مفاهیم را بیاموزند و خود با کشف دانش به حل چالش های پیش رو بپردازند.

     اعضای خانه ریاضی نیز در این جلسه به بیان پیشنهادهای خود پرداخته بهره گرفتن از ایده های مختلف را در آموزش ریاضی ار اهداف خانه ریاضی خواندند و بر آن تاکید کردند.

     در پایان بر اساس تعامل به عمل آمده مقرر شد دانشجویان و استادان دانشگاه از جمله دانشجویان رشته کامپیوتر و روانشناسی برای برنامه ریزی ارتقا سطح آموزش ریاضی به خانه ریاضیات معرفی شوند تا در قالب پروژه های مشترک، پایان نامه خود را تهیه و ارائه دهند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر