1

2
1397/8/12 شنبه جلسه رئیس با کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد جلسه رئیس جدید مرکز دولت آباد دکتر آروین با کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد به منظور برنامه ریزی جهت تکریم مناسب دانشجویان برگزار شد.

دکتر آروین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان در سخنانی خواستار توجه هرچه بیشتر به خواسته های دانشجویان و پاسخگوئی به مسائل و مشکلات آنان با برخورد محبت آمیز و در شان  محیط علمی و فرهنگی شد و بر تلاش مضاعف در جهت ایجاد همدلی و همزبانی هرچه بیشتر با دانشجویان تاکید نمود.

 در ادامه رئیس جدید دانشگاه برنامه ها و طرحهای خود را برای ارتقاء مرکز ارائه داد. در این جلسه کارمندان دانشگاه به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر