1

2

3

4
1397/8/12 شنبه تشكيل پرونده سلامت براي دانشجويان ورودي جدید در دانشگاه پیام نور مرکز وزوان توسط مركز بهداشت و درمان همزمان با سال تحصیلی جدید امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز وزوان با همکاری کانون سفیران سلامت و شبکه بهداشت و درمان شهرستان اقدام به تشکیل پرونده سلامت دانشجویان جدیدالورود نمودند.

هدف از اجراي اين  برنامه  بررسي  وضعيت  سلامت  دانشجويان  در بدو  ورود  به  دانشگاه  و بررسی سابقه پزشكی و بهداشتی دانشجویان در جهت بیماریابی و كشف نیازهای درمانی آنها در دوران تحصيلشان مي باشد.

در اين برنامه با تشكيل شناسنامه سلامت براي هريك از دانشجويان، سابقه اي از بيماريهاي فردي و خانوادگي دانشجو به ثبت مي رسد . سپس آنان توسط پزشك مورد معاينه قرار مي گيرند و در صورت لزوم به مراكز تخصصي ارجاع داده مي شوند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر