1

2

3
1397/7/30 دوشنبه برگزاری مسابقات ورزشی بین دانشجویان، پرسنل و اساتید در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز به مناسبت روز تربیت بدنی مسابقات تنیس روی میز، دارت و شطرنج بین دانشجویان، رئیس مرکز، پرسنل و اساتید در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز برگزار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر