برگزاری مرحله نیمه نهایی بیست و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور در استان اصفهان
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
  • 1398/2/3 سه‌شنبه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان – نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
    بر اساس اعلام مدیر کل محترم دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور در نظر دارد در راستای اجرای بند 2 ماده 2 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان ارزیابی نماید.
1