1
درخشش اصفهانی ها در یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت در میان انجمن های علمی دانشجویی سراسر کشور در بخش نانو در یازهمین دوره جشنواره ملی حرکت انجمن علمی نانوی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان توانست مقام اول این ماراتن علمی بزرگ دانشگاهی را از آن خود کند و تلاش علمی دانشجویان دانشگاه پیام نور را به ظهور برساند.

اعضای این انجمن موفق اصفهانی خانمها شقایق سلطان محمدی ، مهرنوش رام پناه و زهرا خوانساری و  آقایان میلاد شوره ای و محمد جلال ترابی هستند .

همچنین آقای محمد جواد عرب بیگی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک در بخش کارآفرینی جشنواره و رضا سعیدی دانشجوی رشته مهندسی کشاورزی در بخش دیجیتال جشنواره دو دانشجوی دیگر اصفهانی بودند که شایسته تقدیر شناخته شدند.

لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور استان اصفهان در این دوره از مسابقات با 88 اثر بیشترین آثار ارسالی به بخش کشوری جشنواره حرکت را به خود اختصاص داد و توانست با کسب 3 عنوان برتر در یازدهمین جشنواره ملی حرکت خوش بدرخشد .

همچنین دانشگاه پیام نور در یازدهمین دوره جشنواره ملی حرکت در مجموع با یک مقام اول در انجمن نانو در بخش علوم پایه ، یک مقام دوم در فعالیت خلاقانه در بخش علوم انسانی و یک مقام سوم در بخش ویژه و سه مقام شایسته تقدیر در قسمت مسابقه علوم پایه، محتوای دیجیتال مهندسی کشاورزی و در بخش کارآفرینی و در مجموع با کسب شش عنوان برتر جزء دانشگاه های برتر این دوره از جشنواره حرکت قرار گیرد که نیمی از  عناوین برتر  را اصفهانی ها کسب نمودند.

 
امتیاز دهی