1
برگزاری سومین جشنواره ملی و کنکره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی سومین جشنواره ملی و کنکره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از تاریخ 7 الی 10 آذر ماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار می گردد.

ستاد توسعه علوم و فناورهای سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد، سومین جشنواره ملی و کنکره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، را از تاریخ 7 الی 10 آذر ماه سال جاری در سالن اجلاس سران برگزار نماید.

از کلیه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت شرکت در این اجلاس دعوت به عمل می آید.
  نشانی پورتال جهت ثبت نام       
http://stemcellfestival.com

 
امتیاز دهی