1
1397/7/30 دوشنبه آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه 97 لینک ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر و دفترچه راهنما به گزارش روابط عمومی، کلیه داوطلبان می توانند با مراجعه به لینک های ذیل (و یا سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org) ضمن مطالعه دفترچه راهنما، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر