رويدادها:.
مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه پیام نور
شنبه 11 اسفند 1397 مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه پیام نور-اسفند 97
 
امتیاز دهی