1
1397/4/3 يكشنبه انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان به عنوان رئیس دبیرخانه منطقه 6 دانشگاه پیام نور بر اساس حکمی از سوی دکتر محمد رضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور کل کشور، دکتر مهدی یوسفی به عنوان رئیس دبیرخانه منطقه 6 دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دبیرخانه منطقه 6 دانشگاه پیام نور شامل استان های اصفهان، یزد و چهار محال و بختیاری می باشد. بر اساس این حکم رئیس استان یزد و سرپرست استان چهار محال و بختیاری به عنوان سایر اعضای دبیرخانه معرفی شدند .

دکتر مهدی یوسفی از خرداد ماه سال 1392 تاکنون به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان مشغول به خدمت بوده است، وی دانشیار دانشگاه پیام نور و عضو گروه زیست شناسی دانشگاه می باشد.

این حکم در راستای تغییر مدیریت استانی به مدیریت  منطقه ای اجرا شده است . دانشگاه پیام نور کل کشور به ده منطقه که از سوی وزارت علوم تعیین گردیده است ، تقسیم خواهد شد .

فايلها
حکم انتصاب رئيس منطقه 6 پيام نور.jpg 769.879 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر