1

2

3

4

5

6

7

8
بازدید دکتر آذری جهرمی وزیر فن آوری، ارتباطات و اطلاعات از دانشگاه پیام نور مرکز نطنز و افتتاح دفتر استارتاپ دکتر آذری جهرمی با تلاش و پیگیریهای فراوان و خستگی ناپذیر دکتر حمیدی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نطنز و پیگیری دکتر صفاری نماینده شهرستان، با هیات همراه در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز جهت افتتاح دفتر ایده های نوپا و کسب و کارهای نوین (استارتاپ)حضور یافت.

این مراسم که در سالن اجتماعات مرکز برگزار گردید با استقبال خیل عظیم همشهریان نطنزی و بادرودی و دانشجویان گرامی روبرو شد و مسئولین بالا رتبه شهرستان و استان ( استاندار،رئیس مخابرات استان و فن آوری و رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان و رئیس دبیرخانه منطقه 6  ، و...) حضور داشتند.

آقای حسنی فرماندار شهرستان نطنز گزارشی از عملکرد کارهای انجام شده  در زمینه ارتباطات و زیر ساختهای این پروژه و اقداماتی که در زمینه خدمات الکترونیکی دولت در این شهرستان در راستای کسب و کارهای نوین انجام شده است، ارائه نمود.

دکتر آذری جهرمی وزیر فن آوری، ارتباطات و اطلاعات در خصوص ارتباطات و فن آوری و تمایل جامعه جهت ارتقاء در خصوص شیوهای نوین کاریابی و دولت الکترونیک و حمایت در این زمینه صحبت نمود و قول مساعدت در این زمینه را جهت کمک و یاری در این خصوص به شهرستان و دفتر استارتاپ مرکز  ابراز نمود.

درپایان دفتر مرکزی کسب وکارهای نوین (استارتاپ) شهرستان که در دانشگاه پیام نور مرکز نطنز مستقر  گردیده توسط وزیر فن آوری، ارتباطات و اطلاعات افتتاح گردید.

دکتر یوسفی رئیس دبیرخانه منطقه 6 و رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان درخصوص پیام نور که در کل کشور یک شبکه و بهترین حامی دولت الکترونیک می باشد توضیحاتی را پیرامون اینکه کلیه خدمات پیام نور الکترونیکی و تلویزیون تعاملی و دانشگاه مجازی در خدمت تمام دانشجویان ، اساتید و صنعت و بازار قرار می دهد، ارائه داد و تقاضاهای خود را در زمینه پیشرفت فضای مجازی و کسب و کارهای نوین درخواست نمود.   

پس از افتتاح دفتر استارتاپ ، جلسه ای در دفتر رئیس دانشگاه پیام نور مرکز نطنز با حضور دکتر یوسفی رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان اصفهان و رئیس دببرخانه منطقه 6 و با حضور کارکنان مرکز پیرامون مسائل دانشگاه و چگونگی تکریم دانشجویان و مشکلات پیش رو صحبت شد و در این خصوص ایشان راهنمایی های مفیدی را در اختیار کارکنان مرکز قرار داد و ابراز خشنودی و امیدواری نمود.

وی همچنین جهت نیل و سوق به سمت این گونه کسب و کارهها و دوره های آموزشی آزاد  در مراکز را خواستار شد.

 
امتیاز دهی