صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
لینکهای تصویری
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13
برگزاری نشست مدیر و کارشناسان حوزه امور اداری و پشتیبانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان و مسئولین امور اداری مراکز و واحدها نشست و گردهمایی مدیر و کارشناسان حوزه امور اداری و پشتیبانی استان و مسئولین امور اداری مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان اصفهان در محل سالن جلسات ستاد استان برگزار گردید.

این نشست یک روزه در سه بخش کارگاه آموزشی نرم افزار حضور و غیاب ERP ، بررسی مشکلات بیمه تکمیل درمان کارکنان و تشریح و پرسش و پاسخ مسائل اداری و پرسنلی تقسیم بندی شد، که در بخش کارگاه آموزشی، نحوه عملکرد نرم افزار جدید و یکپارچه حضور و غیاب پرسنلی تشریح گردید. پس از آموزش، دکتر یوسفی، رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان ضمن تجلیل از نظم موجود در حضور و کارکرد پرسنل استان، به بیان رهنمودهایی درخصوص توسعه سامانه های الکترونیک در دانشگاه پرداخت و پرسنل را به تلاش مجدانه بیش از پیش برای راهبرد اهداف دانشگاه توصیه نمود.

در ادامه مسئولین بیمه تکمیل درمان ایران در جلسه حضور یافته و به بررسی مشکلات همکاران سطح استان در خصوص بیمه تکمیلی پرداختند.

در پایان آقای خیرمند، مدیر امور اداری و پشتیبانی استان ضمن بیان رهنمودهای لازم در خصوص نظم بخشی بیشتر به کارکرد پرسنل، در خصوص پاره ای از مسائل اداری به بیان مواردی پرداخت و به پرسش های همکاران پاسخ داد.

 
امتیاز دهی