صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
لینکهای تصویری
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود

1
1397/2/24 دوشنبه کسب مقام سومی انجمن علمی مهندسی عمران دانشگاه پیام نور مرکز تیران در مسابقات کشوری سازه ماکارونی اعضای انجمن علمی دانشجوئی مهندسی عمران دانشگاه پیام نور مرکز تیران در مسابقات کشوری سازه ماکارونی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی تهران موفق به کسب رتبه سوم شدند.

دانشجویان مقام آور این تیم آقای فریدونی و خانم کیخائی بودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر