2

3

4

5

6
1397/7/14 شنبه تشکیل جلسه کمیته مشاوره استان در ستاد دانشگاه پیام نور استان اصفهان کمیته مشاوره استان با حضور دکتر یوسفی و دکتر منصف رئیس و معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان و اعضای کمیته مشاوره در سالن کنفرانس ستاد استان تشکیل شد.

دکتر یوسفی هسته های مشاوره را راه گشای دانشجویان دانست. وی اظهار داشت : مشاورین می توانند با ورود به موقع در حل مسائل دانشگاه و دانشجو نقش موثری ایفا نمایند و همچنین توانمندی های دانشگاه پیام نور را برای سایرین تبیین کنند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان تشکیل مداوم جلسات کمیته مشاوره استان و بررسی عملکرد مراکز و واحدها در حوزه مشاوره را خواستار شد.

در این جلسه که به ریاست سرکار خانم دکتر لطیفی رئیس کمیته مشاوره استان تشکیل شد در خصوص فعال سازی مراکز مشاوره مراکز و واحدها و همچنین پیرامون کارگاه های هفته سلامت بحث و تبادل نظر شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر