1

2
1397/2/25 سه‌شنبه کسب عنوان قهرمانی مسابقات ملی ساواته ( بوکس فرانسوی ) توسط دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد خانم فریده محمدی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات ملی رشته ساواته (بوکس فرانسوی) در رده 60- و راهیابی به تیم ملی این رشته شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر