صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
لینکهای تصویری
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود

1

2
1397/2/26 چهارشنبه تالیف کتاب توسط دانشجوی دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد اسماعیل براهیمی دبیر با سابقه آموزش و پرورش نجف آباد و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ادبیات کودکان و نوجوانان دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد در تابستان 96 کتاب شناخت از درون را در ارتباط با خودشناسی و توانایی تغییر زندگی و در بهار 97 کتاب نگرشی دیگر را در موضوع موفقیت ، راه و رسم زندگی و مثبت نگری را تالیف و توسط انتشارات مهر زهرا (س) نجف آباد به چاپ رسانیده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر