1

2
1397/4/11 دوشنبه برگزاری آزمون کنکور سراسری سال 97 در دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد کنکور سراسری در گروه های آزمایشی مختلف در روز پنج شنبه هفتم تیرماه و روز جمعه هشتم تیر ماه سال جاری در دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد برگزار شد.

در حاشیه برگزاری آزمون، مهندس سلطانی  معاون فرماندار شهرستان برخوار با همراهی جمعی از مسئولین شهرستان از روند برگزاری آزمون کنکور سراسری در دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد سالجاری بازدید نمودن . در این بازدید دکتر علی زمانی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد و رئیس حوزه آزمون کنکور سراسری گزارشی از وضعیت حوزه و آمار شرکت کنندگان ارائه داد.

لازم به ذکر است تعداد داوطلبان در این حوزه  220 نفر در گروه آزمایشی ریاضی ، 294 نفر در گروه آزمایشی انسانی ،422نفر در گروه آزمایشی تجربی ، 94 نفر در گروه آزمایشی هنر و 110 نفر در گروه آزمایشی زبان خارجی با هم به رقابت پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر