1

2

3

4
1397/4/11 دوشنبه بازدید دکتر یوسفی از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان دکتر مهدی یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان بازدید نمود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان در این بازدید حوزه های امتحانی و آزمونهای الکترونیک را مورد بازرسی قرار داد و با دانشجویان و دست اندرکاران برگزاری آزمون گفتگو کرد. دانشجویان در گفتگو با رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات در مرکز اصفهان ابراز رضایت نمودند.

  تاکید دکتر یوسفی در این بازدید بر همراه داشتن کارت آزمون و الزامی بودن این نکته بود. در پایان این بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان ضمن ابراز رضایت از نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم در مرکز اصفهان از کلیه دست اندرکاران برگزاری امتحانات تقدیر و تشکر نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر