1

2

3
1397/4/9 شنبه برگزاری آزمون کنکور سراسری سال 97 در دانشگاه پیام نور واحد دهاقان کنکور سراسری در گروه های آزمایشی مختلف در روز پنج شنبه 1397/04/07 و روز جمعه 1397/04/08 در دانشگاه پیام نور واحد دهاقان برگزار شد.

در حاشیه برگزاری این آزمون نماینده سازمان سنجش و فرماندار شهرستانطی بازدید از نحوه برگزاری آزمون ابراز رضایت نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر