1

2

3

4

5

6
1397/4/16 شنبه بازدید دکتر جلالی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا دکتر جلالی معاون اجرائی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا بازدید نمود.

دکتر جلالی ضمن حضور در دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا از کلیه جلسات آزمون کتبی و الکترونیکی مرکز بازدید نمود و از مسائل و مشکلات حاضر مطلع گردید.

لازم بذکر است ابراز رضایت ایشان از نحوه برگزاری امتحانات در مرکز شهرضا و قدردانی وی از همکاران و عوامل اجرایی باعث مسرت و دلگرمی هرچه بیشتر این عزیزان گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر