1

2

3

4

5

6

7
1397/4/16 شنبه بازدید دکتر منصف از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز نطنز دکتر منصف معاون علمی و فرهنگی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز نطنز بازدید نمود.

در این بازدید دکتر منصف ضمن بررسی کارت آزمون دانشجویان ، با پرسنل و اعضای هیات علمی مرکز نطنز دیدار کرد.

 ایشان از نحوه برگزاری مطلوب امتحانات ابراز خرسندی و رضایتمندی نمود.

بعد از بازدیدهای فوق دکتر منصف نشست صمیمی با دانشجویان و گروه استارتاپ فخیم مرکز داشت و پای درخواستها و درد دلهای دانشجویان و گروه فوق نشست و قول همکاری جهت حصول نتیجه به حق دانشجویان و درخواستهای گروه استارتاپ فخیم را در دستور کارخود قرار داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر