1

2

3

4
1397/4/17 يكشنبه اختراع و ساخت دستگاه سختی گیر آب توسط دانشجوی خلاق دانشگاه پیام نور مرکز نایین دستگاه سختی گیر آب توسط دانشجوی مخترع و مبتکر جواد عسگری ورتونی دانشجوی کارشناسی رشته شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور مرکز نایین ساخته شد.

این دستگاه که شامل ، مخزن تصفیه، شیر ورودی و خروجی آب، شیر هواگیری و شیر ورودی جهت نمک شارژ می باشد و با اتصال به منبع تغذیه که می تواند هر نوع آب باشد پس از عبور از دستگاه به آب قابل استفاده جهت مصارف آزمایشگاهی و حتی شرب تبدیل می گردد.

جواد عسگری ورتونی دانشجوی کارشناسی رشته شیمی کاربردی دانشگاه پیام نور مرکز نایین و سازنده این دستگاه در این رابطه گفت: مواد استفاده شده در این دستگاه از نوع پری لیت کاتیونیک و بر اساس تبادل یونی بوده که پس از به کارگیری 4 هزار لیتر آب را در حد آب شرب سختی گیری می نماید و پس از آن و با توجه به میزان سختی آب ، دستگاه با نمک طعام شارژ شده و مجدد می توان از آن استفاده نمود.

وی افزود: برای تصفیه آب راههای گوناگونی وجود دارد که هرکدام به شیوه های مختلف این کار را انجام می دهد که می توان در صورت وجود بودجه و حمایتهای مادی و معنوی و با هزینه کمتر ، این دستگاهها را برای مصارف گوناگون تولید کرد.

تمامی مراحل ساخت این دستگاه توسط این دانشجو صورت گرفته و میزان هزینه ساخت نمونه آزمایشگاهی آن حدود هفتصد هزار تومان توسط خود دانشجو پرداخت شده است. ارتفاع این دستگاه 2 متر و قطر مخزن تصفیه 20 سانتیمتر می باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر