صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
بازديدها
تقويم
رويدادها
زمان ديجيتال
لینکهای تصویری
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
منو
ورود

1
1397/2/26 چهارشنبه برگزاری کارگاه ثبت و تنظیم شکایات در دانشگاه پیام نور مرکز وزوان کارگاه ثبت و تنظیم شکایات به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق و تدریس آقای دوست بین از اساتید رشته حقوق در دانشگاه پیام نور مرکز وزوان برگزار گردید.

هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان حقوق با روش عملی و نکات موثر در نوشتن شکوائیه و دادخواست و لایحه حقوقی موجود در هر نوع دعوی بود.
مدرس رشته حقوق نحوه ی تنظیم شکایات کیفری و شرایطی که شاکی در طرح دعوی کیفری ملزم به رعایت آن می باشد را بر اساس آئین دادرسی کیفری و رویه قضائی شرح داده و تفاوت ماهیت دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی را توضیح داد.

ایشان به جایگاه متفاوت شاکی در پرونده کیفری و خواهان در پرونده های حقوقی پرداخت و بر نحوه ی تنظیم دادخواست و رعایت نکات نوشتاری لازم از طرف خواهان ، تاکید کرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر