1

2

3
1397/7/18 چهارشنبه برگزاری مراسم ویژه استقبال از دانشجویان ورودی جدید در دانشگاه پیام نور واحد گز مراسم ویژه استقبال از دانشجویان ورودی جدید در دو نوبت از ساعت 9 صبح الی 11:30 و بعد از ظهر از ساعت 13:00 الی 15:30 در دانشگاه پیام نور واحد گز برگزار شد.

دکتر محمدرضا عسکرانی رئیس دانشگاه پیام نور واحد گز ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، تبریک موفقیت دانشجویان در قدم نهادن به محیط مقدس دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه و مرحله دانشجویی یکی از نقاط عطف زندگی است و از دانشجویان خواست با تعیین هدف و نگاه به دور دست ها در سر کلاس درس حضور یابند.

وی افزود: عرصه ارزشمند تحصیل علم به دلیل فراهم بودن زمینه لازم در دانشگاه از مهمترین مسائل است و ابراز امید واری کرد دانشجویان پله های ترقی در علم و دانش و فرهنگ را هر چه سریعتر طی نمایند.

در ادامه مراسم کلیپ های متنوعی از سخنان و بیانات مقام معظم رهبری در بین دانشجویان پخش شد. ضمنا دانشجویان جدیدالورود با آئین نامه ها، دستورالعملها، و قوانین آموزشی ، دانشجویی توسط مسئولین مربوطه آشنا شدند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر