1

2

3
1397/4/17 يكشنبه بازدید دکتر یوسفی از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر دکتر یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از نحوه برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر بازدید نمود.

طی این بازدید رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان از حوزه های امتحانی آزمونهای پایان ترم، اتاق آزمون و نحوه برگزاری آزمونهای الکترونیک بازدید نمود و از نزدیک با دانشجویان و عوامل اجرایی آزمون ها دیدار و گفتگو کرد.

دکتر یوسفی همچنین از امکانات رفاهی پیش بینی شده برای دانشجویان در طول امتحانات مانند باجه امانات، فضای مطالعه، نمازخانه و ارائه خدمات اینترنت نیز بازدید نمود.

ایشان با ابراز خرسندی از نحوه برگزاری امتحانات در مرکز شاهین شهر و با تشکر از کلیه مسئولین و عوامل اجرایی آزمون ها اظهار داشت: مرکز شاهین شهر یکی از بهترین مراکز استان است که تاکنون عملکرد بسیار چشمگیری از خود بجای گذاشته و از نظر کیفیت های آموزشی و استاندارها در سطح مطلوبی به سر میبرد.

دکتر سید رامین غفاری رئیس مرکز شاهین شهر در این دیدار گزارشی مشروح از عملکردمرکز و فعالیتهای انجام شده ارائه نمود و برنامه های در دست اقدام مرکز در زمینه های آموزشی ، فرهنگی و توسعه را بیان نمود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر