1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1397/4/9 شنبه برگزاری آزمون کنکور سراسری سال 97 در دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا کنکور سراسری در گروه های آزمایشی (علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، گروه تجربی و گروه زبان های خارجی ) روز پنج شنبه 1397/04/07 و روز جمعه 1397/04/08 در دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا برگزار شد.

همزمان با سالروز ترور ناجوانمردانه شهید مظلوم دکتر بهشتی و هفتاد دوتن از یارانش در تاریخ هفتم تیر ماه اولین روز آزمون کنکور سراسری به همت کلیه ادارات و نهادهای ذیربط  شهرستان و با تلاش رئیس و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا با حضور آقای حبیبی نماینده محترم سازمان سنجش به نحو شایسته برگزار شد.

آمار داوطلبان حاضر به تفکیک جنسیتی

صبح پنجشنبه  7/04/1397

علوم انسانی         (342 نفر زن و205 نفر مرد)

علوم ریاضی وفنی (132 نفر زن و195 نفر مرد)

عصرپنجشنبه  7/04/1397

گروه آزمایش هنر  (157 نفر زن و 77 نفر مرد)

 دومین روز برگزاری  آزمون کنکور سراسری با هماهنگی و حضور ادارات و نهادهای ذیربط  شهرستان (آتش نشانی ،اورژانش،نیروی انتظامی ،اداره برق و حفاظت آزمون) و با تلاش رئیس و کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا در محیطی سالم و آرام بدون هیچگونه اتفاق خاصی در دو نوبت صبح (آزمون گروه تجربی) و عصر(آزمون گروه زبان های خارجی) برگزار گردید.

در این آزمون ضمن ایجاد بهترین شرایط ممکن برای داوطلبان معلول، در صورت بروز مشکل جسمی برای هر کدام از داوطلبان با توجه به فشار روانی و استرس ناشی از امتحان در حین آزمون با همکاری پرسنل زحمتکش اورژانس 115 به وضعیت داوطلبان رسیدگی می شد.

آمار داوطلبان حاضر به تفکیک جنسیتی

صبح جمعه 8/04/1397

گروه آزمایشی علوم تجربی         (664 نفر زن و405 نفر مرد)

عصرجمعه  8/04/1397

گروه آزمایشی زبان های خارجی   (223 نفر زن و 118 نفر مرد)  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر